»·PEaware :: Top Routes From KSBA To KOXR

Top routes from KSBA to KOXR

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
60% KWANG CMA 31
23% 12
6% KSBA KWANG CMA KOXR 3
2% HENER V186 DARTS V597 OCN 1
2% SBAP35 1
2% KWANG CMA VTU 1
2% KWANG 1
2% KWANG5 KWANG CMA 1
2% KSBA FIM KOXR 1