»·PEaware :: KSBA - Santa Barbara Mun

Traffic Summary for KSBA

AIRPORT INFORMATION

KSBA - Santa Barbara Mun

United States

Carrier Activity (Movements)

Type Activity (movements)

Traffic Graphs

Inbound Flights

Ident Type From Depart Arrive
No flights currently inbound

Last 50 Arrivals

Ident Type From Depart Arrive
N189DR BE9L NONE 10:10 PM
21-May-17
10:29 PM
21-May-17
N707CP E110 KMRY Monterey Peninsula 12:13 PM
21-May-17
01:05 PM
21-May-17
N77RK SR20 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 11:18 AM
20-May-17
11:45 AM
20-May-17
N103RS C208 KWJF Gen Fox 10:39 PM
19-May-17
11:24 PM
19-May-17
N5724J T210 KSNA John Wayne-Orange Co 10:09 PM
19-May-17
10:56 PM
19-May-17
N238KA AC50 KSNA John Wayne-Orange Co 06:13 PM
18-May-17
07:08 PM
18-May-17
N2822D BE58 KSNA John Wayne-Orange Co 02:31 PM
18-May-17
03:29 PM
18-May-17
N310PR C310 KEMT El Monte 07:48 PM
17-May-17
08:26 PM
17-May-17
N218KD GLF4 KLGB Long Beach 08:08 PM
17-May-17
08:25 PM
17-May-17
N152AM C172 KEMT El Monte 01:23 PM
17-May-17
02:35 PM
17-May-17
N822JH PA24 KHHR Northrop/Hawthorne Mun 08:13 PM
16-May-17
08:57 PM
16-May-17
N1JG C210 KHHR Northrop/Hawthorne Mun 08:10 PM
16-May-17
08:54 PM
16-May-17
N595MW C210 KCMA Camarillo 08:30 PM
16-May-17
08:49 PM
16-May-17
N64JB PIPA KBUR Bob Hope-Burbank 08:39 PM
16-May-17
08:48 PM
16-May-17
N790RF RV9 KBUR Bob Hope-Burbank 07:30 PM
16-May-17
08:10 PM
16-May-17
N727DM C182 KPOC Brackett 08:22 PM
15-May-17
09:20 PM
15-May-17
N7688Q BE20 KONT Ontario Intl 11:29 AM
15-May-17
12:12 PM
15-May-17
9K2JM PIPA KAJO Corona Mun 08:43 AM
15-May-17
09:30 AM
15-May-17
AAL601 B738 KSFO San Francisco Intl 10:35 AM
13-May-17
11:15 AM
13-May-17
N520DR EA50 KEMT El Monte 05:09 PM
12-May-17
05:45 PM
12-May-17
SKW1050 E170 KLAX Los Angeles Intl 12:54 PM
12-May-17
01:28 PM
12-May-17
N757AF B752 KSNA John Wayne-Orange Co 12:04 PM
12-May-17
12:46 PM
12-May-17
N523SV PA28 KSBA Santa Barbara Mun 09:40 PM
11-May-17
10:37 PM
11-May-17
N6999J P28R KSBP San Luis Co Regl 09:36 PM
11-May-17
10:29 PM
11-May-17
N65614 C172 KOXR Oxnard 05:44 PM
11-May-17
06:13 PM
11-May-17
N2333B BE58 NONE 12:17 PM
11-May-17
12:23 PM
11-May-17
N316AL EPIC KCRQ McClellan-Palomar 08:57 PM
10-May-17
09:56 PM
10-May-17
DCM330 EPIC KSBP San Luis Co Regl 05:03 PM
09-May-17
05:29 PM
09-May-17
WSN11 PC12 KLGB Long Beach 02:07 PM
09-May-17
02:50 PM
09-May-17
N209KA B58 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 07:00 PM
08-May-17
07:09 PM
08-May-17
N656FP EA50 KHND Henderson 12:34 PM
08-May-17
01:38 PM
08-May-17
N5229C T206 KSNA John Wayne-Orange Co 05:44 PM
07-May-17
06:28 PM
07-May-17
N2718E PIPA KEMT El Monte 09:42 PM
06-May-17
10:17 PM
06-May-17
N2907G PIPA KCRQ McClellan-Palomar 03:21 PM
06-May-17
04:20 PM
06-May-17
N965DM BE58 KOXR Oxnard 03:46 PM
06-May-17
04:12 PM
06-May-17
N24W C550 KPOC Brackett 11:13 AM
06-May-17
11:43 AM
06-May-17
DAL330 MD88 KSAN San Diego Intl-Lindbergh 08:54 AM
06-May-17
09:34 AM
06-May-17
SWA335 B733 KLAS McCarran Intl 07:21 PM
05-May-17
08:18 PM
05-May-17
N390GM C172 KSBP San Luis Co Regl 07:30 PM
05-May-17
08:12 PM
05-May-17
IBE515 A330 KSNA John Wayne-Orange Co 07:28 PM
05-May-17
08:01 PM
05-May-17
N224LW S22T KSNA John Wayne-Orange Co 09:25 PM
04-May-17
10:19 PM
04-May-17
N8171V C210 KSAN San Diego Intl-Lindbergh 07:21 PM
03-May-17
08:26 PM
03-May-17
N729CT BE33 KLAX Los Angeles Intl 10:49 AM
03-May-17
11:32 AM
03-May-17
N729CT BE33 KLAX Los Angeles Intl 08:44 AM
03-May-17
09:34 AM
03-May-17
N122AJ C172 KSBA Santa Barbara Mun 10:52 PM
02-May-17
10:55 PM
02-May-17
N508UV B407 KVNY Van Nuys 06:25 PM
02-May-17
06:54 PM
02-May-17
N3020M BE9L KSNA John Wayne-Orange Co 04:30 PM
02-May-17
05:17 PM
02-May-17
N231JB BE36 KSBA Santa Barbara Mun 11:29 AM
02-May-17
11:36 AM
02-May-17
N523SV PA28 KSBA Santa Barbara Mun 10:51 PM
01-May-17
10:59 PM
01-May-17
N122AJ BE20 KSFO San Francisco Intl 06:05 PM
01-May-17
07:08 PM
01-May-17

Outbound Flights

Ident Type To Depart Arrive
DAL133 CRJ2 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock Departing 08:49 AM
22-May-17

Last 50 Departures

Ident Type To Depart Arrive
N310PR C310 KBUR Bob Hope-Burbank 09:40 PM
21-May-17
10:17 PM
21-May-17
N77RK SR20 KMPI Mariposa-Yosemite 06:12 PM
21-May-17
07:48 PM
21-May-17
N34633 C177 KBUR Bob Hope-Burbank 01:59 PM
21-May-17
02:41 PM
21-May-17
N707CP E110 KMRY Monterey Peninsula 01:30 PM
21-May-17
02:18 PM
21-May-17
N103RS C208 KSBP San Luis Co Regl 10:24 PM
20-May-17
11:05 PM
20-May-17
N480CG PIPA KSAN San Diego Intl-Lindbergh 07:37 PM
20-May-17
08:57 PM
20-May-17
N38FR C172 KMYF Montgomery 02:36 PM
20-May-17
04:39 PM
20-May-17
N762 BE35 KBUR Bob Hope-Burbank 12:34 PM
20-May-17
01:09 PM
20-May-17
N498AB C210 KSNA John Wayne-Orange Co 08:34 AM
20-May-17
09:26 AM
20-May-17
N253SQ PC12 KSAN San Diego Intl-Lindbergh 06:11 PM
19-May-17
07:25 PM
19-May-17
N8171V C210 KSBP San Luis Co Regl 03:43 PM
19-May-17
04:11 PM
19-May-17
N79957 C172 KBUR Bob Hope-Burbank 02:49 PM
19-May-17
03:38 PM
19-May-17
N416JK P28A KCMA Camarillo 10:45 AM
19-May-17
11:09 AM
19-May-17
N218KD GLF4 KSMO Santa Monica Mun 08:18 AM
19-May-17
08:39 AM
19-May-17
N241BJ E110 KIZA Santa Ynez 09:58 PM
18-May-17
10:08 PM
18-May-17
N6711J PA28 kbur Bob Hope-Burbank 09:18 AM
18-May-17
10:10 AM
18-May-17
N7345R BE55 KBUR Bob Hope-Burbank 10:17 PM
17-May-17
10:46 PM
17-May-17
N152AM C172 KBUR Bob Hope-Burbank 03:14 PM
17-May-17
03:59 PM
17-May-17
N416JK P06T KOXR Oxnard 12:25 PM
17-May-17
12:47 PM
17-May-17
N515BM C172 KBUR Bob Hope-Burbank 11:37 AM
17-May-17
12:11 PM
17-May-17
N6276K C337 KSBP San Luis Co Regl 10:00 PM
16-May-17
10:43 PM
16-May-17
N572DX C172 KSBP San Luis Co Regl 09:47 PM
16-May-17
10:32 PM
16-May-17
N1JG C210 KSBP San Luis Co Regl 09:44 PM
16-May-17
10:28 PM
16-May-17
N595MW C210 KSBP San Luis Co Regl 09:41 PM
16-May-17
10:14 PM
16-May-17
N416JK DA42 KONT Ontario Intl 03:58 PM
15-May-17
04:59 PM
15-May-17
N416JK BE60 KONT Ontario Intl 10:41 AM
15-May-17
11:27 AM
15-May-17
N3141P PA38 KSMO Santa Monica Mun 09:04 AM
15-May-17
09:56 AM
15-May-17
N253SQ AA5B KBUR Bob Hope-Burbank 08:08 PM
14-May-17
08:52 PM
14-May-17
N700PT C172 KBUR Bob Hope-Burbank 07:08 PM
14-May-17
08:56 PM
14-May-17
N9298L PA32 KSBP San Luis Co Regl 04:02 PM
14-May-17
04:22 PM
14-May-17
N416JK PIPA KCNO Chino 11:01 AM
14-May-17
11:44 AM
14-May-17
N982AR EVIC KVCV Socal Logistics 09:02 AM
14-May-17
09:17 AM
14-May-17
N140NE EA50 Ksmx Santa Maria Pub/Capt Hancock 07:18 PM
13-May-17
07:44 PM
13-May-17
N253SQ AA5B KOXR Oxnard 06:15 PM
13-May-17
07:00 PM
13-May-17
N443DS C172 KVNY Van Nuys 05:00 PM
13-May-17
05:59 PM
13-May-17
N524BL P28A KVNY Van Nuys 01:54 PM
13-May-17
02:29 PM
13-May-17
N707CP EPIC KSMF Sacramento Intl 01:49 PM
13-May-17
02:55 PM
13-May-17
N33AJ C172 KBUR Bob Hope-Burbank 12:25 PM
13-May-17
01:07 PM
13-May-17
GWARA P28A KBUR Bob Hope-Burbank 11:50 AM
13-May-17
12:45 PM
13-May-17
N623PE C172 KBUR Bob Hope-Burbank 11:43 AM
13-May-17
12:29 PM
13-May-17
N33AJ C172 KBUR Bob Hope-Burbank 11:02 AM
13-May-17
11:47 AM
13-May-17
N713B BE58 KSBP San Luis Co Regl 09:56 AM
13-May-17
10:20 AM
13-May-17
N757AF B752 KONT Ontario Intl 08:50 PM
12-May-17
09:22 PM
12-May-17
N171RA C172 KOXR Oxnard 05:10 PM
12-May-17
05:39 PM
12-May-17
N312ER AA5 KBUR Bob Hope-Burbank 10:34 AM
12-May-17
11:11 AM
12-May-17
N550GL B200 KBUR Bob Hope-Burbank 09:36 AM
12-May-17
10:09 AM
12-May-17
N3610E C172 KCMA Camarillo 10:14 PM
11-May-17
11:14 PM
11-May-17
N122AJ PIPA KSBP San Luis Co Regl 09:47 PM
11-May-17
10:08 PM
11-May-17
N523SV PA28 KSBA Santa Barbara Mun 09:40 PM
11-May-17
10:37 PM
11-May-17
N817BC BE58 KBUR Bob Hope-Burbank 07:21 PM
11-May-17
07:51 PM
11-May-17