»·PEaware :: KSBA - Santa Barbara Mun

Traffic Summary for KSBA

AIRPORT INFORMATION

KSBA - Santa Barbara Mun

United States

Carrier Activity (Movements)

Type Activity (movements)

Traffic Graphs

Inbound Flights

Ident Type From Depart Arrive
No flights currently inbound

Last 50 Arrivals

Ident Type From Depart Arrive
N288Q C172 KCMA Camarillo 05:09 PM
22-May-22
05:33 PM
22-May-22
N131CA C510 KCRQ McClellan-Palomar 04:45 PM
22-May-22
05:25 PM
22-May-22
N5AM C414 KBUR Bob Hope-Burbank 02:17 PM
22-May-22
02:46 PM
22-May-22
N768FS S22T KSMO Santa Monica Mun 07:17 PM
21-May-22
08:04 PM
21-May-22
N647RG C172 KBUR Bob Hope-Burbank 06:32 PM
21-May-22
07:16 PM
21-May-22
N2334S TBM9 GVO 08:30 AM
21-May-22
08:40 AM
21-May-22
N333ZS C182 KSBP San Luis Co Regl 09:38 PM
20-May-22
10:13 PM
20-May-22
N87X SR22 KEMT El Monte 07:46 PM
20-May-22
08:26 PM
20-May-22
N3JR C172 KSAN San Diego Intl-Lindbergh 07:51 PM
20-May-22
08:05 PM
20-May-22
N6145K BE35 KONT Ontario Intl 11:39 AM
20-May-22
12:26 PM
20-May-22
N293WK P28S KSZP Santa Paula 06:31 PM
19-May-22
06:59 PM
19-May-22
N386MK C172 KBFL Meadows 05:29 PM
19-May-22
06:15 PM
19-May-22
N754RF SR22 KSBA Santa Barbara Mun 02:34 PM
19-May-22
03:08 PM
19-May-22
N754RF SR22 KSBA Santa Barbara Mun 02:08 PM
19-May-22
02:18 PM
19-May-22
WAT463 C182 KEMT El Monte 11:26 AM
19-May-22
12:37 PM
19-May-22
N554B C550 KSNA John Wayne-Orange Co 10:32 PM
18-May-22
11:04 PM
18-May-22
N2334S TBM9 KONT Ontario Intl 07:59 PM
17-May-22
08:33 PM
17-May-22
N390GM C700 KSBP San Luis Co Regl 04:57 PM
17-May-22
05:14 PM
17-May-22
N2455R C172 KEMT El Monte 12:28 PM
16-May-22
01:17 PM
16-May-22
N2334S TBM9 KONT Ontario Intl 06:35 PM
15-May-22
07:08 PM
15-May-22
N17CZ EPIC KMRY Monterey Peninsula 11:57 AM
15-May-22
12:41 PM
15-May-22
N318GL C206 KVNY Van Nuys 09:09 PM
14-May-22
09:43 PM
14-May-22
N2765A TBM9 KHHR Northrop/Hawthorne Mun 06:40 PM
14-May-22
07:25 PM
14-May-22
N805SB B737 KLAS Harry Reid Intl 07:48 PM
13-May-22
08:34 PM
13-May-22
N131CA C310 KSBP San Luis Co Regl 07:10 PM
13-May-22
07:37 PM
13-May-22
N7612J PA28 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 02:01 PM
13-May-22
02:26 PM
13-May-22
N251TF C310 KWJF Gen Fox 01:37 PM
13-May-22
02:14 PM
13-May-22
SWA543 B737 KLAS Harry Reid Intl 06:10 PM
12-May-22
07:00 PM
12-May-22
N371JG BBJ1 KSJC Mineta San Jose Intl 10:24 PM
11-May-22
11:07 PM
11-May-22
N1DB B737 KPSP Palm Springs Intl 10:06 PM
11-May-22
10:50 PM
11-May-22
N318GL C206 KSBP San Luis Co Regl 09:11 PM
11-May-22
09:47 PM
11-May-22
N805SB B737 KRNO Reno/Tahoe Intl 05:21 PM
11-May-22
06:14 PM
11-May-22
N4913G M20P KCRQ McClellan-Palomar 03:10 PM
11-May-22
04:15 PM
11-May-22
N6831Q C310 KLAS Harry Reid Intl 12:52 PM
11-May-22
02:52 PM
11-May-22
N9984Z BE20 KBUR Bob Hope-Burbank 07:24 PM
10-May-22
07:49 PM
10-May-22
N2312 RV14 KSNA John Wayne-Orange Co 07:28 PM
10-May-22
07:38 PM
10-May-22
N4317W BE33 KMRY Monterey Peninsula 04:25 PM
10-May-22
05:52 PM
10-May-22
UAL2000 B737 KSFO San Francisco Intl 03:47 PM
10-May-22
04:36 PM
10-May-22
N64240 C172 NONE 12:55 PM
10-May-22
01:01 PM
10-May-22
N6476G C172 NONE 08:40 AM
10-May-22
09:26 AM
10-May-22
N333ZS C182 KBFL Meadows 09:19 PM
09-May-22
09:59 PM
09-May-22
N682TF C208 NONE 07:34 PM
09-May-22
07:46 PM
09-May-22
N739ZH C172 NOE 06:31 PM
09-May-22
07:06 PM
09-May-22
N646CB C172 KLGB Long Beach 06:07 PM
09-May-22
07:00 PM
09-May-22
N127TJ C172 KOXR Oxnard 05:49 PM
09-May-22
06:18 PM
09-May-22
N122SQ S22T KSNA John Wayne-Orange Co 12:56 PM
09-May-22
01:41 PM
09-May-22
N5225J C310 NONE 12:05 PM
09-May-22
12:11 PM
09-May-22
N8326Y PA30 KONT Ontario Intl 11:18 AM
09-May-22
12:01 PM
09-May-22
N6476G C172 KSBP San Luis Co Regl 10:38 AM
09-May-22
11:21 AM
09-May-22
N2334S TBM9 KSBA Santa Barbara Mun 07:00 PM
08-May-22
07:08 PM
08-May-22

Outbound Flights

Ident Type To Depart Arrive
No flights currently outbound

Last 50 Departures

Ident Type To Depart Arrive
CMILH K100 KBUR Bob Hope-Burbank 02:22 PM
22-May-22
02:54 PM
22-May-22
N518FT C152 KBUR Bob Hope-Burbank 11:16 AM
22-May-22
11:28 AM
22-May-22
N17CZ EPIC KLAX Los Angeles Intl 10:53 AM
22-May-22
11:28 AM
22-May-22
N293WK P28S KSBP San Luis Co Regl 08:48 AM
22-May-22
09:33 AM
22-May-22
N333ZX TBM9 KSNA John Wayne-Orange Co 09:11 PM
21-May-22
09:55 PM
21-May-22
N95BR P28A KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 04:10 PM
21-May-22
04:40 PM
21-May-22
N738FD C172 KBUR Bob Hope-Burbank 03:49 PM
21-May-22
04:45 PM
21-May-22
N2334S TBM9 KONT Ontario Intl 03:39 PM
21-May-22
04:21 PM
21-May-22
WAT463 C182 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 01:36 PM
21-May-22
02:00 PM
21-May-22
N2334S TBM9 KSBP San Luis Co Regl 08:56 AM
21-May-22
09:16 AM
21-May-22
N87X SR22 KBUR Bob Hope-Burbank 09:38 PM
20-May-22
10:12 PM
20-May-22
N506YP P46T KSBP San Luis Co Regl 08:03 PM
20-May-22
08:22 PM
20-May-22
N647RG C172 KBUR Bob Hope-Burbank 06:02 PM
20-May-22
06:53 PM
20-May-22
N131CA C510 KCRQ McClellan-Palomar 04:14 PM
20-May-22
04:57 PM
20-May-22
OMKOS DV20 KBUR Bob Hope-Burbank 02:40 PM
20-May-22
03:53 PM
20-May-22
N6622M C414 KCRQ McClellan-Palomar 12:36 PM
20-May-22
01:31 PM
20-May-22
N554B C550 KCRQ McClellan-Palomar 09:11 PM
19-May-22
09:53 PM
19-May-22
N33J C310 KBUR Bob Hope-Burbank 08:58 PM
19-May-22
09:29 PM
19-May-22
N647RG C172 KBUR Bob Hope-Burbank 08:29 PM
19-May-22
09:13 PM
19-May-22
N754RF SR22 KSBA Santa Barbara Mun 02:34 PM
19-May-22
03:08 PM
19-May-22
N754RF SR22 KSBA Santa Barbara Mun 02:08 PM
19-May-22
02:18 PM
19-May-22
N318GL C206 KONT Ontario Intl 01:40 PM
19-May-22
02:40 PM
19-May-22
N4059D C172 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 06:47 PM
18-May-22
07:11 PM
18-May-22
N654CS SF50 KBUR Bob Hope-Burbank 05:39 PM
18-May-22
06:03 PM
18-May-22
SWA102 B732 KSJC Mineta San Jose Intl 05:19 PM
18-May-22
06:04 PM
18-May-22
N6145K BE35 KBUR Bob Hope-Burbank 09:26 AM
18-May-22
10:05 AM
18-May-22
N17CZ EPIC KBUR Bob Hope-Burbank 07:19 PM
17-May-22
07:44 PM
17-May-22
N390GM C700 KSBP San Luis Co Regl 05:28 PM
17-May-22
05:46 PM
17-May-22
N2455R C172 KSNA John Wayne-Orange Co 11:21 AM
17-May-22
12:43 PM
17-May-22
N8074 COL4 KOXR Oxnard 10:22 PM
16-May-22
10:51 PM
16-May-22
N334CC KODI KBUR Bob Hope-Burbank 08:49 PM
16-May-22
09:21 PM
16-May-22
N131CA C208 KCMA Camarillo 04:51 PM
16-May-22
05:10 PM
16-May-22
N2455R C172 KBUR Bob Hope-Burbank 03:38 PM
16-May-22
04:22 PM
16-May-22
N927CF BE33 KBUR Bob Hope-Burbank 06:06 PM
14-May-22
06:38 PM
14-May-22
N522PM E50P KMRY Monterey Peninsula 05:36 PM
14-May-22
06:16 PM
14-May-22
N14WG C172 KSBP San Luis Co Regl 02:48 PM
14-May-22
03:16 PM
14-May-22
N121W C172 KSBP San Luis Co Regl 01:55 PM
14-May-22
02:18 PM
14-May-22
N4MX C310 KBUR Bob Hope-Burbank 01:13 PM
14-May-22
01:39 PM
14-May-22
N27TJ SR22 KSNA John Wayne-Orange Co 11:58 AM
14-May-22
12:48 PM
14-May-22
N2334S TBM9 KSMX Santa Maria Pub/Capt Hancock 11:51 AM
14-May-22
12:08 PM
14-May-22
UAL2194 B737 KSFO San Francisco Intl 06:04 PM
12-May-22
06:51 PM
12-May-22
N131CA C310 KSBP San Luis Co Regl 05:42 PM
12-May-22
06:12 PM
12-May-22
N805SB B737 KLAS Harry Reid Intl 10:29 AM
12-May-22
11:19 AM
12-May-22
N127TJ C172 KOXR Oxnard 05:37 PM
11-May-22
05:59 PM
11-May-22
N4317W BE33 KSAN San Diego Intl-Lindbergh 05:02 PM
11-May-22
06:29 PM
11-May-22
N650TB C172 KPMD Palmdale AF Plant 42 03:58 PM
11-May-22
04:46 PM
11-May-22
N2312 E110 KMOD Modesto City-Co-Sham 01:25 PM
11-May-22
02:01 PM
11-May-22
N122SQ S22T L52 Oceano Co 11:51 AM
11-May-22
12:23 PM
11-May-22
N122ST C172 KBUR Bob Hope-Burbank 09:39 AM
11-May-22
10:26 AM
11-May-22
WAT380 B737 KLAS Harry Reid Intl 08:58 AM
11-May-22
09:45 AM
11-May-22