»·PEaware :: Top Routes From KSNA To KCRQ

Top routes from KSNA to KCRQ

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
82% V23 OCN 756
11% V25 PACIF V208 OCN 98
4% 37
1% KSNA V23 OCN KCRQ 8
1% CSTP30 6
0% V23 OCN KCRQ 4
0% V25 PACIF V208 OCN 3
0% SLI V23 OCN 2
0% V23 OCN 2
0% V23 OCN DCT 1