»·PEaware :: Top Routes From KSNA To KCRQ

Top routes from KSNA to KCRQ

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
85% V23 OCN 790
10% V25 PACIF V208 OCN 88
3% 29
1% KSNA V23 OCN KCRQ 5
0% CSTP30 4
0% V23 OCN KCRQ 3
0% OCN 2
0% KSNA V23 OCN 1
0% VPLDP VPOCN 1
0% VPSEP VPFCB VPPOR VPAUT VPANA 1