»·PEaware :: Top Routes From KLAX To KSNA

Top routes from KLAX to KSNA

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
93% SLI8 SLI 339
6% LAXX1 SLI 23
0% VPLQM VPLHP 1
0% SLI 1
0% VPLKH MARRP VPLQM VPLHP IJIWA 1