»·PEaware :: Top Routes From KFLD To KOSH

Top routes from KFLD to KOSH

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
14% VPGRN - VPRIP - VPFIS 5
14% VPFIS 5
14% FISK ARRIVAL 5
11% VFR 4
9% VPGRN 3
9% FISK AVE TRANSITION 3
9% VIA GREENLAKE 3
9% VPWAR 3
6% VPPLK VPGRN VPRIP VPFIS 2
6% VPGRN VPRIP VPFIS 2