»·PEaware :: Top Routes From KBFL To KMHV

Top routes from KBFL to KMHV

Top 10 Routes Used In The Last 12 Months

% of total Route Flight Count
60% 272
15% DIRECT 67
12% KBFL KMHV 55
6% DCT 29
2% KTSP 9
2% KBFL KTSP KMHV 7
1% ARVIN ENAMY 5
1% MINGI V197 KELEN 4
1% VFR 4
1% MINGI KELEN 4