»·PEaware :: Citypair - Flights between KCLM and KFHR

Citypair - Flights Between KCLM and KFHR

Traffic Data

Carrier Activity (Movements)

Type Activity (movements)

50 Most Recent KCLM-KFHR

Ident Pilot Type Depart Arrive
SKY212 Anonymous 3903 (3903) C510 11:52 AM
12-Jul-20
12:19 PM
12-Jul-20
SKY414 Joshua V. (18904) DA62 06:36 PM
11-Jul-20
07:07 PM
11-Jul-20
SKY55 Michael C. (29659) BE35 08:06 PM
27-Jun-20
08:40 PM
27-Jun-20
SKY627 Andrew S. (24594) C208 03:54 PM
27-Jun-20
04:35 PM
27-Jun-20
SKY611 Salim S. (29683) C310 01:27 PM
23-Jun-20
01:56 PM
23-Jun-20
SKY611 Salim S. (29683) C310 12:47 PM
23-Jun-20
01:08 PM
23-Jun-20
SKY412 Christian E. (23964) DA62 08:46 AM
06-Jun-20
09:19 AM
06-Jun-20
SKY732 Scott G. (88) BE58 10:52 AM
31-May-20
11:20 AM
31-May-20
SKY732 Scott G. (88) BE58 11:18 AM
30-May-20
11:44 AM
30-May-20
SKY732 Scott G. (88) BE58 11:23 AM
29-May-20
11:51 AM
29-May-20
SKY585 Sonny B. (6473) BE58 10:55 AM
25-May-20
11:25 AM
25-May-20
SKY213 Shaurye C. (26796) SF50 01:17 PM
24-May-20
01:39 PM
24-May-20
N5LH Sonny B. (6473) BE58 07:49 PM
22-May-20
08:21 PM
22-May-20
N35MX Martin K. (29419) BE9L 07:07 PM
18-May-20
07:37 PM
18-May-20
SKY134 John C. (18682) C182 11:42 AM
13-May-20
12:48 PM
13-May-20
SKY16 John C. (18682) C182 06:03 PM
12-May-20
06:25 PM
12-May-20
SKY337 Adam R. (27193) TBM9 11:02 AM
10-May-20
11:28 AM
10-May-20
SKY266 Magnus A. (27892) BN2P 10:12 AM
10-May-20
10:42 AM
10-May-20
SKY337 Adam R. (27193) C172 08:33 AM
09-May-20
09:23 AM
09-May-20
SKY55 Sean N. (11321) BE58 08:33 AM
24-Apr-20
09:03 AM
24-Apr-20
SKY206 Nick L. (7253) B350 08:27 AM
22-Apr-20
08:51 AM
22-Apr-20
SKY123 Russ M. (26589) PA44 06:40 PM
21-Apr-20
07:10 PM
21-Apr-20
SKY869 Kyle C. (28777) TBM9 10:51 AM
21-Apr-20
11:49 AM
21-Apr-20
SKY27 Taylor N. (13554) T210 10:24 AM
20-Apr-20
10:53 AM
20-Apr-20
SKY756 Kyle H. (19522) BE36 10:38 AM
19-Apr-20
11:09 AM
19-Apr-20
SKY622 Simon B. (27931) BE58 05:07 PM
18-Apr-20
05:25 PM
18-Apr-20
SKY1SA Guillaume S. (28538) BE58 02:55 PM
18-Apr-20
03:28 PM
18-Apr-20
SKY123 Russ M. (26589) C172 06:36 PM
13-Apr-20
07:01 PM
13-Apr-20
SKY8SN Stephen N. (18550) SF50 08:45 AM
13-Apr-20
09:15 AM
13-Apr-20
SKY413 Gustavo F. (19321) C182 04:18 PM
12-Apr-20
04:53 PM
12-Apr-20
SKY175 Anonymous 10468 (10468) C340 06:22 PM
08-Apr-20
06:53 PM
08-Apr-20
SKY175 Anonymous 10468 (10468) BE35 12:50 PM
08-Apr-20
01:22 PM
08-Apr-20
SKY743 Gopalakrishna S. (22834) BE20 05:30 PM
06-Apr-20
05:56 PM
06-Apr-20
SKY24 Andrew W. (18069) C172 10:36 AM
05-Apr-20
11:13 AM
05-Apr-20
SKY114 Matt L. (27725) BE58 06:10 PM
21-Mar-20
06:43 PM
21-Mar-20
N5157Z Matt L. (27725) BE58 10:15 AM
21-Mar-20
11:54 AM
21-Mar-20
SKY420 Daniel P. (20187) B350 01:21 PM
12-Mar-20
01:46 PM
12-Mar-20
SKY698 Ahmad S. (5672) BE58 11:24 AM
01-Mar-20
11:54 AM
01-Mar-20
SKY39 Ralph F. (3863) BE58 10:48 AM
29-Feb-20
11:16 AM
29-Feb-20
SKY401 Ian S. (13252) EPIC 04:12 PM
22-Feb-20
04:38 PM
22-Feb-20
SKY27 Wayne R. (17783) P28R 03:43 PM
22-Feb-20
04:20 PM
22-Feb-20
SKY350 Jacek M. (26729) BE35 11:41 AM
14-Feb-20
12:06 PM
14-Feb-20
N150P Scott M. (2887) C182 05:19 PM
04-Feb-20
05:53 PM
04-Feb-20
SKY350 Jacek M. (26729) B350 04:04 PM
01-Feb-20
04:28 PM
01-Feb-20
SKY227 Brian B. (27125) DHC6 10:42 AM
31-Jan-20
11:22 AM
31-Jan-20
SKY227 Brian B. (27125) DHC6 07:37 PM
28-Jan-20
08:32 PM
28-Jan-20
N3539W Joerg P. (23850) PA32 06:29 PM
25-Jan-20
06:50 PM
25-Jan-20
SKY733 Max S. (25266) C172 07:20 PM
24-Jan-20
08:02 PM
24-Jan-20
SKY616 Andrew B. (6114) C182 04:54 PM
24-Jan-20
05:20 PM
24-Jan-20
SKY616 Andrew B. (6114) C182 10:41 PM
23-Jan-20
11:09 PM
23-Jan-20

50 Most Recent KFHR-KCLM

Ident Pilot Type Depart Arrive
N208AM Raphael S. (13144) C208 02:18 PM
14-Feb-18
02:37 PM
14-Feb-18